Unghundemotivation

Har du en unghund på over 6 mdr. - eller har I måske allerede gennemført et hvalpekursus, kan I deltage i Unghundeprogrammet – motivationen fortsætter. Her repeteres og videreudvikles øvelserne fra hvalpemotivationen.

Grundet unghundens fysiske kønsmodning og ofte “mentale ustabilitet” i denne periode, kan almindelig træning være problematisk. Derfor er det hensigtsmæssigt at fortsætte med aktiviteter, der på en positiv måde styrker forholdet mellem hunden og dig. Der lægges stor vægt på at undgå konflikter imellem mennesker og hunden. De er nemlig kun med til at nedbryde det - forhåbentlig - gode samarbejde, der er imellem dig og din hund.

Indlæringsmomenterne fra hvalpemotivationen vedligeholdes og videreudvikles (se program under hvalpemotivation) ligesom unghunden introduceres for nye ting som f.eks.:

* Balance og kropskontrol – hunden bliver fortrolig med sin krop ved forcering af forskellige forhindringer/ underlag.
* Samarbejdsøvelser – Indlæring af f.eks. “zig zag.”
* Spor og søgeudvikling – hundens første introduktion til at følge mennesket – et spor – herunder hente og bringe udlagte genstande.

Vi starter løbende hold op, så send en mail til ringsted@dkk-kreds2.dk hvis du er interesseret i at komme med på deltagerlisten til næste hold.

Og så en lille bøn – send gerne et tlf. nummer eller en adresse med i mailen. Det sker engang imellem at vi af en eller anden grund ikke får lov til at maile tilbage og så er det surt ikke at have andre kontaktinfo.